โ›ต Midjourney

Abstract Perspectives Wallpapers

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by elementaliciousยท
61
0
0
19

Prompt Description

Generates incredible three-dimensional wallpapers based on user-defined parameters, such as shapes and color palette ๐ŸŒ

๐Ÿ”ท Easy to use
๐Ÿ”ท Contains instructions on how to change the aspect ratio
๐Ÿ”ท Contains instructions on how to adjust the level of detail in your image

Ideal for:
ใ€ฝ Graphic design
ใ€ฝ Screensaver
ใ€ฝ Desktop wallpaper
ใ€ฝ Smartphone wallpaper
ใ€ฝ Backgrounds

Just give it a try! ๐Ÿ’™
Instructions + examples inside ๐Ÿ“ฅ

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Wallpaper
Visuals
Surface
Mindbending
3D
Artistic
Graphics

Seller Information

VibePromptsV
elementalicious
0.00(0)
ยท1 sales
Hi! I'm an AI artist/prompt engineer, and I create cool and creative artworks using Stable Diffusion and Midjourney ๐Ÿ”ฅ Detailed and understandable tips for prompts and guaranteed feedback with the buyer if needed. Check my Instagram; there are many aesthetic artworks and interesting posts ๐Ÿ’œ
Joined 9/15/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu