โ›ต Midjourney

Watercolor Clip Art Of Any Objects

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by elementaliciousยท
61
1
0
158

Prompt Description

This prompt is absolutely versatile and incredibly easy to use. It generates a concise watercolor clip art of any object on a white background. When I say "any," I truly mean practically anything โ€” from fruits and vegetables to household items, vehicles, dishes, flowers, interior objects, and more, whatever you want! ๐Ÿ–ผ

๐Ÿ–Œ Easy to use
๐Ÿ–Œ Contains instructions on how to change the aspect ratio
๐Ÿ–Œ Contains instructions on how to adjust the level of detail in your image

Just give it a try! ๐Ÿ–ค

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Animal
Artistic
Charming
Ink
Artwork
Graphics
Food
Imagination

Seller Information

VibePromptsV
elementalicious
0.00(0)
ยท1 sales
Hi! I'm an AI artist/prompt engineer, and I create cool and creative artworks using Stable Diffusion and Midjourney ๐Ÿ”ฅ Detailed and understandable tips for prompts and guaranteed feedback with the buyer if needed. Check my Instagram; there are many aesthetic artworks and interesting posts ๐Ÿ’œ
Joined 9/15/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu