โ›ต Midjourney

Watercolor Christmas Seamless Patterns

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by elementaliciousยท
84
1
0
28

Prompt Description

Generates cozy seamless Christmas tiles in a watercolor style ๐ŸŽ„

Ideal for:
๐ŸŽ Graphic design
๐ŸŽ Scrapbooking
๐ŸŽ Etsy, Shopify and more
๐ŸŽ Wallpapers
๐ŸŽ Cover art
๐ŸŽ Wrapping paper
๐ŸŽ Decoration
๐ŸŽ For any other Print-On-Demand (POD) products

Just give it a try! โค๏ธ
Instructions + examples inside ๐Ÿ“ฅ

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Charming
Ink
Vintage
Artwork
Artistic
Decor
Graphics
Item
Visuals
Festival
Symbol
Wallpaper

Seller Information

VibePromptsV
elementalicious
0.00(0)
ยท1 sales
Hi! I'm an AI artist/prompt engineer, and I create cool and creative artworks using Stable Diffusion and Midjourney ๐Ÿ”ฅ Detailed and understandable tips for prompts and guaranteed feedback with the buyer if needed. Check my Instagram; there are many aesthetic artworks and interesting posts ๐Ÿ’œ
Joined 9/15/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu