โ›ต Midjourney

Layered Geometric Retro Collages

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by elementaliciousยท
74
0
0
36

Prompt Description

Generates uniquely styled portrait collages built on various geometric shapes ๐Ÿ”˜

๐Ÿ”ณ Easy to use
๐Ÿ”ณ Contains instructions on how to change the aspect ratio
๐Ÿ”ณ The ability to define the appearance of a person whose portrait will be used for the collage
๐Ÿ”ณ The ability to choose a geometric shape for creating the collage
๐Ÿ”ณ The ability to choose the main color or color combination for the collage

Just give it a try! ๐Ÿ–ค
Instructions + examples inside ๐Ÿ“ฅ

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Artistic
Charming
Humans
Trendy
Vintage
Graphics
Mindbending
Photography
Wallpaper

Seller Information

VibePromptsV
elementalicious
0.00(0)
ยท1 sales
Hi! I'm an AI artist/prompt engineer, and I create cool and creative artworks using Stable Diffusion and Midjourney ๐Ÿ”ฅ Detailed and understandable tips for prompts and guaranteed feedback with the buyer if needed. Check my Instagram; there are many aesthetic artworks and interesting posts ๐Ÿ’œ
Joined 9/15/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu