โ›ต Midjourney

Vibes Portraits

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by big brotherยท
119
2
0
33

Prompt Description

You will be surprised by the capabilities of this prompt๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜ฎ๐Ÿ˜ฎ
Create portraits with a light vintage charm, giving them a Pinterest-like vibe. Thanks to this prompt, you can generate very atmospheric portraits that feel like they're from Pinterest but can be your own.
Make portraits for your creative projects, websites, and more, or simply for your own enjoyment ๐Ÿ˜.

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Photography
Humans
Artistic
Community
Creature
Charming

Seller Information

VibePromptsV
I am a contemporary artist, and I also create prompts in Midjourney. My research goal is to merge modern art with artificial intelligence. Over time, I have accumulated numerous prompts, and I will be sharing them with you.
Joined 11/30/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$4.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu