โ›ต Midjourney

Christmas Letters

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by big brotherยท
128
0
0
22

Prompt Description

Generate incredible 3D letters for Christmas and more with Midjourney. Check the instructions on how to creatively modify them. Please note that the prompt can't generate the letter 'W' at the moment, as Midjourney is not capable of it yet. However, the other letters turn out amazing.
After purchasing the prompt, I will send you 9 generated images as a gift ๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

3D
Visuals
Symbol
Graphics

Seller Information

VibePromptsV
I am a contemporary artist, and I also create prompts in Midjourney. My research goal is to merge modern art with artificial intelligence. Over time, I have accumulated numerous prompts, and I will be sharing them with you.
Joined 11/30/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu