πŸ€– GPT

Study Better And Faster Any Topic

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by Shiny StudioΒ·
299
0
0
45

Prompt Description

Creating a detailed worksheet πŸ“– on the topic we need to study πŸ‘¨β€πŸ« is a great way to organize information for better understanding. 🧠 Here is a prompt for creating a structured worksheet, which includes examples, review questions, additional sources πŸ”Ž (videos, books, websites) and provides a framework for building a mind map 🌈

🎁Special Offer: Buy one prompt from my collection and get a second free! Write me on Instagram @photoedits_studio

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Learn
Mentor
Script
Textual
Visuals
Thoughts
Mindbending
Lingual
Hints

Seller Information

VibePromptsV
I am a digital artist and creator specializing in image generation. πŸ–ΌοΈ With a passion for pixel perfection, I use cutting-edge AI tools to bring amazing prompts to life. πŸ€– Whether you need stunning illustrations, eye-catching designs, or mesmerizing images, there's a prompt for you 🎁Special Offer: Buy one prompt from my collection and get a second free! Write me on Instagram @photoedits_studio
Joined 12/23/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu