โ›ต Midjourney

Goldy Majestic Album Cover Illustrations

Tested
0.00(0)
VibePromptsV
Created by Aseriaยท
376
0
0
35

Prompt Description

๐ŸŒฟ Generates Goldy Majestic Album Cover Illustration of your choice. Examples included!

๐Ÿท๏ธ Scroll down to buy the bundle with 25% off!
๐Ÿ”” Subscribe to me to be the first to know about new prompts!

๐Ÿ˜ƒ Illustrations can be used: for book illustrations, as T-shirt design, Advertising, Educational Materials, book cover, a poster, for Websites, in Social Media, etc.

The Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur illo obcaecati v consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum doloreniam laborum quae quas deserunt id ab quos. -v -d -c 20

Example Prompt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at facilis consectetur provident quis tempore quod ipsa. Alias. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque illo obcaecati veniam laborum quae quas deserunt id ab quos.

Prompt Instructions

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Quod in vero quis magnam nostrum hic numquam beatae quidem quisquam id. Eius at FacilitiesCard2 sit amet consectetur, adipisicing elit. Minima amet eius, in sapiente voluptas blanditiis tempore, eveniet necessitatibus sit cumque

Prompt Categories

Artwork
Artistic
Humans
Trendy
Visuals
Imagination
Graphics

Seller Information

VibePromptsV
Aseria
0.00(0)
Hello guys! ๐Ÿ‘‹ I'm a prompt engineer specializing in Midjourney. ๐Ÿ’ซ Subscribe to me if you want to be the first to see my new prompts.
Joined 12/7/2023

Reviews (0 reviews)

No reviews yet
$2.99
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu
Find a PromptFavoritesPurchases
Menu